[/_content/include/new_header.htm]
1500002a00003f0000 5500006a00007f0000 940000aa0000bf0000 d40000e90000ff0000 ff1515ff2a2aff3f3f ff5555ff6a6aff7f7f ff9494ffaaaaffbfbf ffd4d4ffe9e9
1501002a02003f0400 5505006a07007f0800 940900aa0b00bf0c00 d40e00e90f00ff1100 ff2415ff382aff4c3f ff6055ff746aff887f ff9b94ffafaaffc3bf ffd7d4ffebe9
1502002a05003f0800 550b006a0e007f1100 941300aa1600bf1900 d41c00e91f00ff2200 ff3415ff462aff593f ff6b55ff7e6aff907f ffa294ffb5aaffc7bf ffdad4ffece9
1504002a08003f0c00 5511006a15007f1900 941d00aa2200bf2600 d42a00e92e00ff3300 ff4415ff552aff663f ff7755ff886aff997f ffaa94ffbbaaffccbf ffddd4ffeee9
1505002a0b003f1100 5516006a1c007f2200 942700aa2d00bf3300 d43800e93e00ff4400 ff5315ff632aff723f ff8255ff916affa17f ffb194ffc0aaffd0bf ffdfd4ffefe9
1507002a0e003f1500 551c006a23007f2a00 943100aa3800bf3f00 d44600e94d00ff5500 ff6315ff712aff7f3f ff8d55ff9b6affaa7f ffb894ffc6aaffd4bf ffe2d4fff0e9
1508002a10003f1900 5522006a2a007f3300 943b00aa4400bf4c00 d45500e95d00ff6600 ff7215ff7f2aff8c3f ff9955ffa56affb27f ffbf94ffccaaffd8bf ffe5d4fff2e9
1509002a13003f1d00 5527006a31007f3b00 944500aa4f00bf5900 d46300e96d00ff7700 ff8215ff8d2aff993f ffa455ffaf6affbb7f ffc694ffd1aaffddbf ffe8d4fff3e9
150b002a16003f2200 552d006a38007f4400 944f00aa5a00bf6600 d47100e97c00ff8800 ff9115ff9b2affa53f ffaf55ffb96affc37f ffcd94ffd7aaffe1bf ffebd4fff5e9
150c002a19003f2600 5533006a3f007f4c00 945900aa6600bf7200 d47f00e98c00ff9900 ffa115ffaa2affb23f ffbb55ffc36affcc7f ffd494ffddaaffe5bf ffeed4fff6e9
150e002a1c003f2a00 5538006a46007f5500 946300aa7100bf7f00 d48d00e99b00ffaa00 ffb115ffb82affbf3f ffc655ffcd6affd47f ffdb94ffe2aaffe9bf fff0d4fff7e9
150f002a1f003f2e00 553e006a4d007f5d00 946d00aa7c00bf8c00 d49b00e9ab00ffbb00 ffc015ffc62affcb3f ffd155ffd76affdd7f ffe294ffe8aaffeebf fff3d4fff9e9
1511002a21003f3300 5544006a55007f6600 947600aa8800bf9900 d4aa00e9bb00ffcc00 ffd015ffd42affd83f ffdd55ffe16affe57f ffe994ffeeaafff2bf fff6d4fffae9
1512002a24003f3700 5549006a5c007f6e00 948000aa9300bfa500 d4b800e9ca00ffdd00 ffdf15ffe22affe53f ffe855ffeb6affee7f fff094fff3aafff6bf fff9d4fffce9
1513002a27003f3b00 554f006a63007f7700 948a00aa9e00bfb200 d4c600e9da00ffee00 ffef15fff02afff23f fff355fff56afff67f fff794fff9aafffabf fffcd4fffde9
1515002a2a003f3f00 5555006a6a007f7f00 949400aaaa00bfbf00 d4d400e9e900ffff00 ffff15ffff2affff3f ffff55ffff6affff7f ffff94ffffaaffffbf ffffd4ffffe9
131500272a003b3f00 4f5500636a00777f00 8a94009eaa00b2bf00 c6d400dae900eeff00 efff15f0ff2af2ff3f f3ff55f5ff6af6ff7f f7ff94f9ffaafaffbf fcffd4fdffe9
121500242a00373f00 4955005c6a006e7f00 80940093aa00a5bf00 b8d400cae900ddff00 dfff15e2ff2ae5ff3f e8ff55ebff6aeeff7f f0ff94f3ffaaf6ffbf f9ffd4fcffe9
111500212a00333f00 445500556a00667f00 76940088aa0099bf00 aad400bbe900ccff00 d0ff15d4ff2ad8ff3f ddff55e1ff6ae5ff7f e9ff94eeffaaf2ffbf f6ffd4faffe9
0f15001f2a002e3f00 3e55004d6a005d7f00 6d94007caa008cbf00 9bd400abe900bbff00 c0ff15c6ff2accff3f d1ff55d7ff6addff7f e2ff94e8ffaaeeffbf f3ffd4f9ffe9
0e15001c2a002a3f00 385500466a00557f00 63940071aa007fbf00 8dd4009be900aaff00 b1ff15b8ff2abfff3f c6ff55cdff6ad4ff7f dbff94e2ffaae9ffbf f0ffd4f7ffe9
0c1500192a00263f00 3355003f6a004c7f00 59940066aa0072bf00 7fd4008ce90099ff00 a1ff15aaff2ab2ff3f bbff55c3ff6accff7f d4ff94ddffaae5ffbf eeffd4f6ffe9
0b1500162a00223f00 2d5500386a00447f00 4f94005aaa0066bf00 71d4007ce90088ff00 91ff159bff2aa5ff3f afff55b9ff6ac3ff7f cdff94d7ffaae1ffbf ebffd4f5ffe9
091500132a001d3f00 275500316a003b7f00 4594004faa0059bf00 63d4006de90076ff00 82ff158dff2a98ff3f a4ff55afff6abbff7f c6ff94d1ffaaddffbf e8ffd4f3ffe9
081500102a00193f00 2255002a6a00327f00 3b940044aa004cbf00 54d4005de90065ff00 72ff157fff2a8cff3f 99ff55a5ff6ab2ff7f bfff94cbffaad8ffbf e5ffd4f2ffe9
0715000e2a00153f00 1c5500236a002a7f00 31940038aa003fbf00 46d4004de90054ff00 63ff1571ff2a7fff3f 8dff559bff6aaaff7f b8ff94c6ffaad4ffbf e2ffd4f0ffe9
0515000b2a00103f00 1655001c6a00217f00 2794002daa0032bf00 38d4003ee90043ff00 53ff1563ff2a72ff3f 82ff5591ff6aa1ff7f b1ff94c0ffaad0ffbf dfffd4efffe9
041500082a000c3f00 115500156a00197f00 1d940022aa0026bf00 2ad4002ee90032ff00 43ff1554ff2a65ff3f 77ff5588ff6a99ff7f aaff94bbffaaccffbf ddffd4eeffe9
021500052a00083f00 0b55000e6a00107f00 13940016aa0019bf00 1cd4001fe90021ff00 34ff1546ff2a59ff3f 6bff557eff6a90ff7f a2ff94b5ffaac7ffbf daffd4ecffe9
011500022a00043f00 055500076a00087f00 0994000baa000cbf00 0ed4000fe90010ff00 24ff1538ff2a4cff3f 60ff5574ff6a88ff7f 9bff94afffaac3ffbf d7ffd4ebffe9
001500002a00003f00 005500006a00007f00 00940000aa0000bf00 00d40000e90000ff00 15ff152aff2a3fff3f 55ff556aff6a7fff7f 94ff94aaffaabfffbf d4ffd4e9ffe9
001501002a02003f04 005505006a07007f08 00940900aa0b00bf0c 00d40e00e90f00ff11 15ff242aff383fff4c 55ff606aff747fff88 94ff9baaffafbfffc3 d4ffd7e9ffeb
001502002a05003f08 00550b006a0e007f10 00941300aa1600bf19 00d41c00e91f00ff21 15ff342aff463fff59 55ff6b6aff7e7fff90 94ffa2aaffb5bfffc7 d4ffdae9ffec
001504002a08003f0c 005511006a15007f19 00941d00aa2200bf26 00d42a00e92e00ff33 15ff442aff553fff66 55ff776aff887fff99 94ffaaaaffbbbfffcc d4ffdde9ffee
001505002a0b003f10 005516006a1c007f21 00942700aa2d00bf32 00d43800e93e00ff43 15ff532aff633fff72 55ff826aff917fffa1 94ffb1aaffc0bfffd0 d4ffdfe9ffef
001507002a0e003f15 00551c006a23007f2a 00943100aa3800bf3f 00d44600e94d00ff55 15ff632aff713fff7f 55ff8d6aff9b7fffaa 94ffb8aaffc6bfffd4 d4ffe2e9fff0
001508002a10003f19 005522006a2a007f32 00943b00aa4400bf4c 00d45400e95d00ff65 15ff722aff7f3fff8c 55ff996affa57fffb2 94ffbfaaffcbbfffd8 d4ffe5e9fff2
001509002a13003f1d 005527006a31007f3b 00944500aa4f00bf59 00d46300e96d00ff77 15ff822aff8d3fff99 55ffa46affaf7fffbb 94ffc6aaffd1bfffdd d4ffe8e9fff3
00150b002a16003f21 00552d006a38007f43 00944f00aa5a00bf65 00d47100e97c00ff87 15ff912aff9b3fffa5 55ffaf6affb97fffc3 94ffcdaaffd7bfffe1 d4ffebe9fff5
00150c002a19003f26 005533006a3f007f4c 00945900aa6600bf72 00d47f00e98c00ff99 15ffa12affaa3fffb2 55ffbb6affc37fffcc 94ffd4aaffddbfffe5 d4ffeee9fff6
00150e002a1c003f2a 005538006a46007f54 00946300aa7100bf7f 00d48d00e99b00ffa9 15ffb12affb83fffbf 55ffc66affcd7fffd4 94ffdbaaffe2bfffe9 d4fff0e9fff7
00150f002a1f003f2e 00553e006a4d007f5d 00946d00aa7c00bf8c 00d49b00e9ab00ffbb 15ffc02affc63fffcc 55ffd16affd77fffdd 94ffe2aaffe8bfffee d4fff3e9fff9
001511002a21003f32 005544006a54007f65 00947600aa8800bf98 00d4a900e9ba00ffcb 15ffd02affd43fffd8 55ffdd6affe17fffe5 94ffe9aaffeebffff2 d4fff6e9fffa
001512002a24003f37 005549006a5c007f6e 00948000aa9300bfa5 00d4b800e9ca00ffdd 15ffdf2affe23fffe5 55ffe86affeb7fffee 94fff0aafff3bffff6 d4fff9e9fffc
001513002a27003f3b 00554f006a63007f76 00948a00aa9e00bfb2 00d4c600e9da00ffed 15ffef2afff03ffff2 55fff36afff57ffff6 94fff7aafff9bffffa d4fffce9fffd
001515002a2a003f3f 005555006a6a007f7f 00949400aaaa00bfbf 00d4d400e9e900ffff 15ffff2affff3fffff 55ffff6affff7fffff 94ffffaaffffbfffff d4ffffe9ffff
00131500272a003b3f 004f5500636a00767f 008a94009eaa00b2bf 00c6d400dae900edff 15efff2af0ff3ff2ff 55f3ff6af5ff7ff6ff 94f7ffaaf9ffbffaff d4fcffe9fdff
00121500242a00373f 004955005c6a006e7f 0080940093aa00a5bf 00b8d400cae900ddff 15dfff2ae2ff3fe5ff 55e8ff6aebff7feeff 94f0ffaaf3ffbff6ff d4f9ffe9fcff
00111500212a00323f 00445500546a00657f 0076940088aa0098bf 00a9d400bae900cbff 15d0ff2ad4ff3fd8ff 55ddff6ae1ff7fe5ff 94e9ffaaeeffbff2ff d4f6ffe9faff
000f15001f2a002e3f 003e55004d6a005d7f 006d94007caa008cbf 009bd400abe900bbff 15c0ff2ac6ff3fccff 55d1ff6ad7ff7fddff 94e2ffaae8ffbfeeff d4f3ffe9f9ff
000e15001c2a002a3f 00385500466a00547f 0063940071aa007fbf 008dd4009be900a9ff 15b1ff2ab8ff3fbfff 55c6ff6acdff7fd4ff 94dbffaae2ffbfe9ff d4f0ffe9f7ff
000c1500192a00263f 003355003f6a004c7f 0059940066aa0072bf 007fd4008ce90099ff 15a1ff2aaaff3fb2ff 55bbff6ac3ff7fccff 94d4ffaaddffbfe5ff d4eeffe9f6ff
000b1500162a00213f 002d5500386a00437f 004f94005aaa0065bf 0071d4007ce90087ff 1591ff2a9bff3fa5ff 55afff6ab9ff7fc3ff 94cdffaad7ffbfe1ff d4ebffe9f5ff
00091500132a001d3f 00275500316a003b7f 004594004faa0059bf 0063d4006de90077ff 1582ff2a8dff3f99ff 55a4ff6aafff7fbbff 94c6ffaad1ffbfddff d4e8ffe9f3ff
00081500102a00193f 002255002a6a00327f 003b940044aa004cbf 0054d4005de90065ff 1572ff2a7fff3f8cff 5599ff6aa5ff7fb2ff 94bfffaacbffbfd8ff d4e5ffe9f2ff
000715000e2a00153f 001c5500236a002a7f 0031940038aa003fbf 0046d4004de90055ff 1563ff2a71ff3f7fff 558dff6a9bff7faaff 94b8ffaac6ffbfd4ff d4e2ffe9f0ff
000515000b2a00103f 001655001c6a00217f 002794002daa0032bf 0038d4003ee90043ff 1553ff2a63ff3f72ff 5582ff6a91ff7fa1ff 94b1ffaac0ffbfd0ff d4dfffe9efff
00041500082a000c3f 00115500156a00197f 001d940022aa0026bf 002ad4002ee90033ff 1544ff2a55ff3f66ff 5577ff6a88ff7f99ff 94aaffaabbffbfccff d4ddffe9eeff
00021500052a00083f 000b55000e6a00107f 0013940016aa0019bf 001cd4001fe90021ff 1534ff2a46ff3f59ff 556bff6a7eff7f90ff 94a2ffaab5ffbfc7ff d4daffe9ecff
00011500022a00043f 00055500076a00087f 000994000baa000cbf 000ed4000fe90011ff 1524ff2a38ff3f4cff 5560ff6a74ff7f88ff 949bffaaafffbfc3ff d4d7ffe9ebff
00001500002a00003f 00005500006a00007f 0000940000aa0000bf 0000d40000e90000ff 1515ff2a2aff3f3fff 5555ff6a6aff7f7fff 9494ffaaaaffbfbfff d4d4ffe9e9ff
01001502002a04003f 05005507006a08007f 0900940b00aa0c00bf 0e00d40f00e91000ff 2415ff382aff4c3fff 6055ff746aff877fff 9b94ffafaaffc3bfff d7d4ffebe9ff
02001505002a08003f 0b00550e006a11007f 1300941600aa1900bf 1c00d41f00e92200ff 3415ff462aff593fff 6b55ff7e6aff907fff a294ffb5aaffc7bfff dad4ffece9ff
04001508002a0c003f 11005515006a19007f 1d00942200aa2600bf 2a00d42e00e93300ff 4415ff552aff663fff 7755ff886aff997fff aa94ffbbaaffccbfff ddd4ffeee9ff
0500150b002a10003f 1600551c006a21007f 2700942d00aa3200bf 3800d43e00e94300ff 5315ff632aff723fff 8255ff916affa17fff b194ffc0aaffd0bfff dfd4ffefe9ff
0700150e002a15003f 1c005523006a2a007f 3100943800aa3f00bf 4600d44d00e95400ff 6315ff712aff7f3fff 8d55ff9b6affa97fff b894ffc6aaffd4bfff e2d4fff0e9ff
08001511002a19003f 2200552a006a33007f 3b00944400aa4c00bf 5500d45d00e96600ff 7215ff7f2aff8c3fff 9955ffa56affb27fff bf94ffccaaffd8bfff e5d4fff2e9ff
09001513002a1d003f 27005531006a3b007f 4500944f00aa5900bf 6300d46d00e97700ff 8215ff8d2aff993fff a455ffaf6affbb7fff c694ffd1aaffddbfff e8d4fff3e9ff
0b001516002a21003f 2d005538006a43007f 4f00945a00aa6500bf 7100d47c00e98700ff 9115ff9b2affa53fff af55ffb96affc37fff cd94ffd7aaffe1bfff ebd4fff5e9ff
0c001519002a26003f 3200553f006a4c007f 5900946500aa7200bf 7f00d48c00e99800ff a115ffa92affb23fff ba55ffc36affcb7fff d494ffdcaaffe5bfff eed4fff6e9ff
0e00151c002a2a003f 38005546006a55007f 6300947100aa7f00bf 8d00d49b00e9aa00ff b115ffb82affbf3fff c655ffcd6affd47fff db94ffe2aaffe9bfff f0d4fff7e9ff
0f00151f002a2e003f 3e00554d006a5d007f 6d00947c00aa8c00bf 9b00d4ab00e9bb00ff c015ffc62affcc3fff d155ffd76affdd7fff e294ffe8aaffeebfff f3d4fff9e9ff
11001521002a32003f 44005554006a65007f 7600948800aa9800bf a900d4ba00e9cb00ff d015ffd42affd83fff dd55ffe16affe57fff e994ffeeaafff2bfff f6d4fffae9ff
12001524002a37003f 4900555c006a6e007f 8000949300aaa500bf b800d4ca00e9dc00ff df15ffe22affe53fff e855ffeb6affed7fff f094fff3aafff6bfff f9d4fffce9ff
13001527002a3b003f 4f005563006a77007f 8a00949e00aab200bf c600d4da00e9ee00ff ef15fff02afff23fff f355fff56afff67fff f794fff9aafffabfff fcd4fffde9ff
1500152a002a3f003f 5500556a006a7f007f 940094aa00aabf00bf d400d4e900e9ff00ff ff15ffff2affff3fff ff55ffff6affff7fff ff94ffffaaffffbfff ffd4ffffe9ff
1500132a00273f003b 55004f6a00637f0077 94008aaa009ebf00b2 d400c6e900daff00ee ff15efff2af0ff3ff2 ff55f3ff6af5ff7ff6 ff94f7ffaaf9ffbffa ffd4fcffe9fd
1500122a00243f0037 5500496a005c7f006e 940080aa0093bf00a5 d400b8e900caff00dc ff15dfff2ae2ff3fe5 ff55e8ff6aebff7fed ff94f0ffaaf3ffbff6 ffd4f9ffe9fc
1500112a00213f0032 5500446a00547f0065 940076aa0088bf0098 d400a9e900baff00cb ff15d0ff2ad4ff3fd8 ff55ddff6ae1ff7fe5 ff94e9ffaaeeffbff2 ffd4f6ffe9fa
15000f2a001f3f002e 55003e6a004d7f005d 94006daa007cbf008c d4009be900abff00bb ff15c0ff2ac6ff3fcc ff55d1ff6ad7ff7fdd ff94e2ffaae8ffbfee ffd4f3ffe9f9
15000e2a001c3f002a 5500386a00467f0055 940063aa0071bf007f d4008de9009bff00aa ff15b1ff2ab8ff3fbf ff55c6ff6acdff7fd4 ff94dbffaae2ffbfe9 ffd4f0ffe9f7
15000c2a00193f0026 5500326a003f7f004c 940059aa0065bf0072 d4007fe9008cff0098 ff15a1ff2aa9ff3fb2 ff55baff6ac3ff7fcb ff94d4ffaadcffbfe5 ffd4eeffe9f6
15000b2a00163f0021 55002d6a00387f0043 94004faa005abf0065 d40071e9007cff0087 ff1591ff2a9bff3fa5 ff55afff6ab9ff7fc3 ff94cdffaad7ffbfe1 ffd4ebffe9f5
1500092a00133f001d 5500276a00317f003b 940045aa004fbf0059 d40063e9006dff0077 ff1582ff2a8dff3f99 ff55a4ff6aafff7fbb ff94c6ffaad1ffbfdd ffd4e8ffe9f3
1500082a00113f0019 5500226a002a7f0033 94003baa0044bf004c d40055e9005dff0066 ff1572ff2a7fff3f8c ff5599ff6aa5ff7fb2 ff94bfffaaccffbfd8 ffd4e5ffe9f2
1500072a000e3f0015 55001c6a00237f002a 940031aa0038bf003f d40046e9004dff0054 ff1563ff2a71ff3f7f ff558dff6a9bff7fa9 ff94b8ffaac6ffbfd4 ffd4e2ffe9f0
1500052a000b3f0010 5500166a001c7f0021 940027aa002dbf0032 d40038e9003eff0043 ff1553ff2a63ff3f72 ff5582ff6a91ff7fa1 ff94b1ffaac0ffbfd0 ffd4dfffe9ef
1500042a00083f000c 5500116a00157f0019 94001daa0022bf0026 d4002ae9002eff0033 ff1544ff2a55ff3f66 ff5577ff6a88ff7f99 ff94aaffaabbffbfcc ffd4ddffe9ee
1500022a00053f0008 55000b6a000e7f0011 940013aa0016bf0019 d4001ce9001fff0022 ff1534ff2a46ff3f59 ff556bff6a7eff7f90 ff94a2ffaab5ffbfc7 ffd4daffe9ec
1500012a00023f0004 5500056a00077f0008 940009aa000bbf000c d4000ee9000fff0010 ff1524ff2a38ff3f4c ff5560ff6a74ff7f87 ff949bffaaafffbfc3 ffd4d7ffe9eb

How the world finds us:  A9 - AltaVista - AOL - Ask - Clusty - Excite - Gigablast - Google - HotBot - Lycos - MSN - Wisenut - Yahoo

Resources: Acronyms Related - Computers - Misc Links - Programming - Reference - Telephony - Link to us - Link List

TeleComputers Services   800-766-TELE

[/_content/tele/telesites_ban.htm]